Lokaal Hellendoorn wil eigen inwoners op woningmarkt voorrang geven

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 11 april, 2021.

Lokaal Hellendoorn pleit in een brief aan het college om eigen inwoners uit de gemeente voorrang te geven op de woningmarkt. Op dit moment is het voor eigen inwoners, met name starters, vrijwel onmogelijk om binnen de gemeente een betaalbare woning te kopen. Lokaal Hellendoorn vraagt het college alle wettelijke mogelijkheden te onderzoeken om zowel starters, als eigen inwoners en voormalig eigen inwoners meer kansen te geven op een betaalbare woning binnen onze eigen gemeente.

Lokaal Hellendoorn signaleert al geruime tijd dat steeds meer mensen van buiten de gemeente een woning kopen in onze dorpen en kernen. Deze mensen beschikken veelal over een ruim budget. Deze ontwikkeling drijft de prijzen voor woningen in onze gemeente op en er is gevaar voor ongewenste speculatie.

Woningdruk neemt toe
Uit onderzoek van de STEC groep in opdracht van de gemeente Hellendoorn blijkt dat de komende 10 jaren naar verwachting 800 woningen gekocht gaan worden door mensen (met name gezinnen) van buiten onze gemeente. Deze ontwikkeling laat zien dat onze gemeente aantrekkelijk is voor mensen van elders en er van de eerder voorspelde krimp niet direct sprake is.

Eigen inwoners in de knel
De concurrentie op de woningmarkt van mensen buiten de gemeente is een belangrijke oorzaak dat de eigen inwoners geen betaalbaar huis kunnen vinden. Deze groep is steeds vaker genoodzaakt bij ouders te blijven wonen, een woning te moeten huren of gedwongen te verhuizen naar streken waar woningen goedkoper zijn dan in onze gemeente. Lokaal Hellendoorn vindt dit ongewenst. Eigen inwoners moeten de mogelijkheid hebben om in de eigen gemeente een betaalbare woning te kopen.

Maak gebruik van de wettelijke mogelijkheden
Volgens Lokaal Hellendoorn zijn er verschillende wettelijke mogelijkheden voor de gemeente om eigen inwoners c.q. starters en voormalig inwoners (bijv. studenten) meer kansen te bieden op een betaalbare woning. Dit kan bijvoorbeeld door het verkopen van kavels onder de marktwaarde, loting voor een bepaalde doelgroep met een lager inkomen, de afspraak om in ieder geval drie รก vijf jaar in de woning te blijven wonen of het invoeren van een anti-speculatiebeding. Lokaal Hellendoorn vraagt het college deze en eventuele andere mogelijkheden te onderzoeken en is voornemens een motie in te dienen op de raadsvergadering van 20 april 2021.

Download de volledige brief Mogelijkheden voorrang eigen inwoners op woningmarkt (PDF)