Home page

Lokaal Hellendoorn

Welkom

Onafhankelijk, realistisch en uitgaan van eigen kracht! Dat is waar Lokaal Hellendoorn voor staat én gaat. Wij zijn als eigen lokale partij niet afhankelijk van Zwolle, Den Haag en Brussel, maar hebben de vrijheid om zelfstandig keuzes te maken waar onze gemeente beter van wordt. Of het nu gaat om meer starterswoningen, betere zorg, verkeersveiligheid, het voorkomen van windturbines of lagere gemeentelijke belastingen; wij stellen het belang van de inwoner écht centraal. Dat hebben we de afgelopen jaren talloze keren bewezen.

Wij willen een dienende gemeente die zich beperkt tot de kerntaken. Dus geen onzin-projecten en stadse fratsen, maar realistische oplossingen voor alles wat u echt bezighoudt. De gemeente moet er immers zijn voor u en niet andersom! Kies daarom Lokaal Hellendoorn.

Speerpunten Lokaal Hellendoorn

1. Werken aan vertrouwen tussen inwoners en gemeente.
2. Zorgen voor betaalbare woningen met voorrang voor eigen inwoners.
3. Verlagen van belastingen, ruimte voor ondernemers, bestaanszekerheid garanderen.
4. Behouden en versterken van leefbaarheid in alle wijken, buurten en kernen.
5. Zorg toegankelijker maken en wachtlijsten voorkomen.
6. Werken aan een toekomstbestendig en gezond klimaat.

Meer weten? Lees HIER ons programma 2022-2026.