Lokaal Hellendoorn

Welkom

Lokaal Hellendoorn wil opkomen voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. We willen dit onder andere bereiken door betrokken te zijn bij, en verbonden te zijn met de belangen van alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen in onze gemeente. Wij staan voor een sociaal- en doelmatig beleid en voor transparante en integere wijze van besturen. Lokaal Hellendoorn is niet links, niet rechts, praktisch per onderwerp, vooruitstrevend en innovatief.

Speerpunten Lokaal Hellendoorn

1. Sterk en onafhankelijk Hellendoorn
2. Leefbaarheid wijken en dorpen versterken
3. Zorg en welzijn dicht(er)bij
4. Onderwijs en werk in de gemeente Hellendoorn
5. Sterk sportief en cultureel Hellendoorn
6. Sociaal veilig Hellendoorn
7. Groen moet je doen
8. Van meepraten naar meebeslissen
9. Gezond huishoudboekje

Meer weten? Lees ons programma: Samen zijn we sterker, met elkaar!