Lokaal Hellendoorn

Lokaal Hellendoorn

Welkom bij Lokaal Hellendoorn

Lokaal Hellendoorn wil opkomen voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. We willen dit onder andere bereiken door betrokken te zijn bij, en verbonden te zijn met de belangen van alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen in onze gemeente. Wij staan voor een sociaal- en doelmatig beleid en voor transparante en integere wijze van besturen. Lokaal Hellendoorn is niet links, niet rechts, praktisch per onderwerp, vooruitstrevend en innovatief. Dit komt ook tot uiting in ons programma: Samen zijn we sterker, met elkaar!