Urgentie woningbouw Haarle, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 2 november, 2021.

Lokaal Hellendoorn heeft het college verschillende malen gevraagd naar de stand van zaken woningbouw in Haarle zonder afdoende antwoord. De realiteit is dat een jaar na vestiging van het voorkeursrecht het voor starters in Haarle nog steeds stil is en er nog geen zicht is op uitgifte van kavels.

Lokaal Hellendoorn ontvangt graag voor maandag 8 november voorafgaand aan de
begrotingsvergadering een duidelijk tijdspad van plan De Grave in Haarle.

Download de volledige brief urgentie woningbouw Haarle(PDF)