Woningbouwplannen, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 15 maart, 2021.

Naar aanleiding van twee recente ontwikkelingen stelt Lokaal Hellendoorn vragen over woningbouw.

Concrete plannen betaalbare woningbouw jongeren dorp Hellendoorn en Nijverdal.
Er is een grote vraag aan betaalbare woningen voor jongeren. Nu de nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in het dorp Hellendoorn duidelijk is verzoekt Lokaal Hellendoorn, zoals eerder aangegeven voor de locatie van de oude Blenke school, de vrijkomende locatie van de brandweerkazerne te bestemmen voor betaalbare woningen voor jongeren. Lokaal Hellendoorn vraagt het college de behoefte en de mogelijkheden nu te benutten.

Woningbouwplannen komende 10 jaar en oproep Lokaal Hellendoorn afspraken met hogere overheden niet vast te leggen.
Volgens informatie uit de media werken momenteel de Twentse gemeenten aan een woonvisie voor de periode tot 2031. Daarin zou worden vastgelegd hoeveel huizen iedere gemeente denkt te kunnen bouwen. Deze afspraken zouden op 25 maart worden ondertekend. Lokaal Hellendoorn is benieuwd of dit klopt en vraagt wat het college denkt concreet te gaan vastleggen?

Lokaal Hellendoorn stelt voor geen harde afspraken te maken met de provincie en Twente over aantallen woningen die we kunnen/willen bouwen voor de komende 10 jaar om beter in te kunnen spelen op lokale behoefte, mogelijkheden en actualiteit. De gemeente Hellendoorn kan zelf veel beter en flexibeler inspelen op de behoefte in de gemeente en daardoor sneller bouwen.

Lokaal Hellendoorn is van mening dat het bouwen van woningen in de centra van onze dorpen (de zgn. inbreiding) niet altijd mogelijk is. Nog meer hoogbouw tast de identiteit van onze dorpen aan, bouwen in de centra is veelal duurder waardoor er geen sprake is van betaalbare woningen voor jongeren en diversiteit( jong en oud) en er onvoldoende zgn. ‘groene longen’ blijven in onze dorpen. Reden om haast te maken met het bestemmen van nieuwe woningbouwlocaties.

Download de volledige brief woningbouwplannen (PDF)