Voortgang veilig fietspad naar de Elimschool, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 16 maart, 2020.

Lokaal Hellendoorn is verbaasd en teleurgesteld van de commissie leerlingenvervoer te moeten vernemen dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van een fietspad naar de Elimschool in Hellendoorn. Al in november 2015 zijn door wethouders toezeggingen aan de gemeenteraad gedaan over het beschikbare budget. Lokaal Hellendoorn vraagt per brief aan het college om uitleg te geven over de concrete stand van zaken, het beschikbare budget voor een fietspad, de stappen en de communicatie met de leerlingencommissie in de raadsvergadering van 17 maart 2020 aanstaande.

Download de volledige brief Voortgang Veilig Fietspad Elimschool (PDF)