Voorkomen sluiting speelplaatsen, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 18 februari, 2020.

Lokaal Hellendoorn werd benaderd door omwonende ouders van de speelplaats hoek Zwaluwtong, Wintergroen, Leeuwenbek en Madeliefje. Een druk bezochte speelplaats in een steeds jonger wordende buurt in de Kruidenwijk. Deze speelplaats is beschadigd door vuurwerk. Tot verbazing en ontsteltenis kregen betrokkenen een brief waarin de gemeente onder meer aangeeft dat ouders blijkbaar niet hechten aan de speelplaats, aangezien schade niet voorkomen is. Ook werd aangegeven dat ouders en kinderen moeten wachten tot juni omdat dan een besluit genomen zal worden welke speelplaatsen sluiten in het kader van de bezuinigingen.

Naar aanleiding hiervan stelt Lokaal Hellendoorn een aantal vragen:

  • Suggereert u in de brief naar de betrokken ouders van de genoemde speelplaats dat zij vuurwerkschade hadden kunnen voorkomen? Zo ja, dan past volgens Lokaal Hellendoorn excuus en een gesprek met ouders om tot een oplossing te komen en de speelplaats zo snel mogelijk, eventueel samen met de ouders, te herstellen en te heropenen.
  • Hoe denkt u de bezuinigingsopdracht van speelplaatsen vorm te geven?
  • Gaat u hierbij de betrokkenen actief betrekken per speelplaats en hoe gaat u dit doen?
  • Zijn er meer speelplaatsen die dicht zijn in afwachting van besluitvorming over de bezuinigingen?

Lokaal Hellendoorn vraagt het college zo snel mogelijk actie te ondernemen richting de betrokken ouders van de genoemde speelplaats en te reageren op de gestelde vragen tijdens de commissie samenlevingszaken en/of grondgebied van maart 2020.

Download de volledige brief Voorkomen sluiting speelplaatsen (PDF)