Verkeersveiligheid Haarle N35, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 30 november, 2020.

Het college van B&W stuurde op 27 november een brief aan de gemeenteraad waarin zij te kennen geeft verheugd te zijn over de uitkomst van het bestuurlijk overleg, in het bijzonder voor de inwoners van Haarle.

Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente Raalte verheugd is, maar Lokaal Hellendoorn is verbaasd over de vreugde van wethouder Beintema en teleurgesteld over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg voor onze gemeente. Volgens Lokaal Hellendoorn zal er sprake zijn van toename van het verkeer op de N35 door de genomen maatregelen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het deel N35 Haarle eerder verslechteren dan verbeteren. De gekozen oplossing voor een extra opstelstrook bij de afslag Tunnelweg zal de doorstroming van het verkeer op de N35 bevorderen maar de oversteekbaarheid verslechteren. Ook zal de situatie op de kruising met de Stationsweg verslechteren door meer verkeer en een hogere snelheid op de N35. In Haarle zal een soort flessenhals ontstaan doordat andere delen worden aangepakt. Het is jammer dat geen oplossing is gezocht voor het hele traject.
Kortom, er is volgens Lokaal Hellendoorn geen sprake van een duurzame oplossing naar de toekomst en de problemen in Haarle worden niet opgelost, maar verergeren.

In dit kader stuurde Lokaal Hellendoorn de volgende brief aan het college.

Download de volledige brief verkeersveiligheid Haarle N35 (PDF)