Samen zijn we sterker, met elkaar

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 12 december, 2017.

Verkiezingsprogramma Lokaal Hellendoorn

‘Samen zijn we sterker, met elkaar ’

Speerpunten: een sterk en onafhankelijk Hellendoorn, leefbaarheid in de wijken en dorpen versterken, zorg en welzijn dicht(er)bij, onderwijs en werk in Hellendoorn, een sterk sportief en cultureel Hellendoorn, veiligheid, groen moet je doen, meer meebeslissen door inwoners en een kloppend gemeentelijk huishoudboekje. Ook zijn er specifieke speerpunten per wijk en dorp waar Lokaal Hellendoorn zich hard voor zal maken.

Lokaal Hellendoorn wil lokaal doen wat lokaal kan, ook met eigen ondernemers, meer betaalbare  woningen bouwen (ook in de kernen), verkeersveiligheid op de hele N35, de hondenbelasting afschaffen, huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers, de vroegboek boete WMO vervoer laten vervallen, overleg met huisartsen en apotheek om spreekuur in eigen gemeente te verruimen naar de avond en in het weekend, meer aandacht voor promoten vakmanschap en lokale streekproducten, onderzoek naar wensen en mogelijkheden kunstgrasvelden in de hele gemeente, verbeteren openbare verlichting in het buitengebied, stimuleringsprogramma duurzaamheid, afschaffen leges en bijzondere afdrachten (support for nature) voor vrijwilligersorganisaties, inwoners meer betrekken bij beleid en uitvoering en meer mee laten beslissen.
.

Kieslijst Lokaal Hellendoorn

De leden hebben een kieslijst vastgesteld van ervaren en nieuwe mensen, jong en ouder, uit alle windrichtingen van onze gemeente en met verschillende deskundigheden. De eerste twee ervaren mensen zullen samen de Lokaal Hellendoorn kar trekken.

Thea ten Have, Jan Veneman, Frans Runneboom, Hetty Ligtenberg, Matthijs Knobben, Henri Geugies, Annemarie Dubbink, Jan Sloojier, Gerard ter Horst, Dennis Meijerman, Rob van der Heide, Alex Tijhuis, Diantha Geurts-Bakker, Jeannette Schraa, Johanna Lusink, Ben Kattenbeld, Bertus van de Merwe, Leendert van Haaften, Aafko de Vries, Trudy Nijhof.