Samen verder als Lokaal Hellendoorn

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 23 november, 2017.

De drie lokale partijen in de gemeente Hellendoorn: GemeenteBelangen, BurgerBelang en HOP, hebben zich verenigd in één grote lokale partij onder de naam Lokaal Hellendoorn. Op woensdag 5 juli jongstleden werden de statuten van de nieuwe partij bij notaris Ter Braak ondertekend door de drie voorzitters: Leendert van Haaften (BB), Aafko de Vries (GB) en Johan Stuut (HOP). Op bijgaande foto ziet u ook de huidige drie fractievoorzitters: Thea ten Have (BB), Jan Veneman (GB) en Johan Stuut (HOP). Lokaal Hellendoorn is de rechtsopvolger van GB, BB en HOP, maar deze drie partijen blijven nog even bestaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De drie gaan met één gezamenlijke lijst de verkiezingen van 2018 in onder de naam Lokaal Hellendoorn.

Lokaal Hellendoorn wil opkomen voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of politieke voorkeur. De partij staat voor een sociaal en doelmatig, duurzaam beleid, voor transparantie en een integere wijze van besturen. Zij wil dit o.a. bereiken door respect te tonen voor de positie en belangen van alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen. Direct contact met inwoners van de gemeente en zoveel mogelijk faciliteren van wensen van die inwoners, staan centraal, evenals terugkoppeling en uitleg over (on)mogelijkheden.

Lokaal Hellendoorn wil als onafhankelijke partij  het algemeen belang dienen bij het maken van keuzes, besluiten en/of beslissingen. U kunt heel goed lid zijn van een landelijke partij, en daarop stemmen bij landelijke verkiezingen, en daarnaast betrokken zijn bij een lokale partij, die niet gebonden is aan regels uit Den Haag, maar kan uitgaan van de belangen van de inwoners van deze gemeente.

Het bestuur van Lokaal Hellendoorn wil graag in contact komen met mensen, vooral ook jongeren, die belangstelling hebben om in de komende raadsperiode (voorjaar 2018 – voorjaar 2022) de belangen van de Hellendoornse bevolking in onze gemeenteraad te behartigen. Met een mail naar de secretaris mevrouw Anja Wolterink (wolterink.stegeman@gmail.com ), kunt u uw belangstelling kenbaar maken. U kunt ook eerst contact opnemen met één of meer van de huidige raadsleden of van het bestuur van GB, BB en HOP, welke samen de nieuwe partij Lokaal Hellendoorn vormen. Bekijk voor verdere informatie de websites van de drie oude partijen en van de nieuwe partij Lokaal Hellendoorn. De nieuwe grote lokale partij gaat vanaf heden door met haar werk voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn met bekende en ervaren leden en met nieuwe leden die zich hiervoor ook willen inzetten.