Lokale inclusie agenda, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 12 mei, 2019.

In juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag rechten voor mensen met een handicap in werking. De bedoeling van het VN-verdrag is dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Op dit moment zijn gemeenten wettelijk verplicht om met het VN-verdrag aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat gemeenten één integraal plan ontwikkelen voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag, concreet kan dit worden uitgewerkt in een Lokale inclusie agenda.

Lokaal Hellendoorn vindt het belangrijk en noodzakelijk dat ook binnen de gemeente Hellendoorn gewerkt wordt aan één integraal plan en dat we daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van een inclusieve samenleving. Lokaal Hellendoorn wil graag weten of de gemeente Hellendoorn stappen heeft ondernomen in het opstellen van een lokale inclusie agenda? Zo ja, wat de status hiervan is. Lokaal Hellendoorn vraagt het college schriftelijk te reageren voor de Raadscommissie Samenlevingszaken van 28 mei aanstaande.

Download de volledige brief VN-verdrag rechten voor mensen met een handicap (PDF)