Lokaal Hellendoorn wil lagere lasten voor inwoners

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 9 november, 2021.

Voor Lokaal Hellendoorn is het een doorn in het oog dat de gemeente Hellendoorn de op één na hoogste woonlasten van de provincie Overijssel heeft. In de algemene beschouwingen pleit de lokale politieke partij daarom voor lagere lasten voor alle inwoners.

Als Lokaal Hellendoorn zijn wij van mening dat de begroting de komende jaren op slot zit. De begroting is voor 2022 is sluitend, maar voor de daaropvolgende jaren zeker niet. Annemarie Dubbink, fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn: “Het jaarlijks tekort loopt op tot 2,7 miljoen in 2024 en 2,4 miljoen in 2025. Het college vertrouwt erop dat het Rijk met extra geld over de brug komt, maar dat is allerminst zeker. De gemeente moet nog kritischer naar de kosten kijken en de hand op de knip houden.”Lokaal Hellendoorn strijdt al langer voor lagere lasten voor de inwoners van de gemeente. Zo wordt op initiatief van Lokaal Hellendoorn in 2022 de hondenbelasting afgeschaft. Annemarie Dubbink: “we zijn blij en dankbaar dat we samen met andere gemeentelijke politieke partijen een meerderheid voor ons voorstel hebben gekregen.”Om de burgerlasten verder te verlagen pleit Lokaal Hellendoorn de OZB te verlagen. “Het college wil de OZB dichter bij het gemiddelde van Overijssel brengen. Wij steunen dit, want de OZB lasten zijn in Hellendoorn extreem hoog. Echter, om dit voor elkaar te krijgen moet er wel wat gebeuren! We doen daarom de oproep aan het college dat wanneer blijkt dat in februari komend jaar de gemeente een overschot aan OZB ontvangen, dit terug te geven aan onze inwoners. We gaan hierover een motie indienen.”

Lees hier onze Algemene Beschouwingen (PDF)