Lokaal Hellendoorn wil kiezer recht doen

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 14 april, 2018.

Lokaal Hellendoorn is verbijsterd, teleurgesteld en boos over het (indirect) uitsluiten van de grootste partij, Lokaal Hellendoorn, en de grootste winnaar, VVD, en daarmee bijna de helft van de kiezers.
Lokaal Hellendoorn nam als grootste partij na de verkiezingen haar verantwoordelijkheid om te komen tot een goed programma voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Een programma met een breed maatschappelijk en politiek draagvlak. Wij nodigden daarvoor alle partijen aan tafel uit om deel te nemen aan een transparant proces onder leiding van Richard Benneker als verkenner.
Helaas is ons uitgangspunt -de politiek te verbinden en uit te gaan van de inhoud- onmogelijk gebleken. Het CDA gaf aan verder te willen met een aantal kleine partijen, nog voordat we over de inhoud van het programma konden praten. Hierdoor sluiten ze bij voorbaat bijna de helft van de kiezers uit.
Van een transparant, open proces waarbij de inhoud leidend is kan geen sprake meer zijn. Voor de verkiezingen gaven partijen aan geen partijen uit te sluiten. Na de verkiezingen worden partijen met een grote kiezersachterban uitgesloten van coalitiedeelname.
Deze werkwijze doet totaal geen recht aan de verkiezingsuitslag. Wederom worden partijen (net als 4 jaar terug, toen 7 zetels en nu 11 zetels) op voorhand uitgesloten terwijl over de inhoud nog niet gesproken is.

Heeft het zin in de gemeente Hellendoorn verkiezingen te houden vragen wij ons net als vele inwoners af.
Er is sprake van machtspolitiek, verdeel en heers en het behouden van wethoudersposities. Dit komt de gemeenschap en het vertrouwen in de politiek niet ten goede. Ook schaadt dit de verbinding die Lokaal Hellendoorn voorstaat in de politiek en zal het de verstandhoudingen in de raad opnieuw schaden.
Op een door Lokaal Hellendoorn en VVD voorgestelde bemiddelingspoging werd door het CDA en de kleine partijen niet ingegaan.

Lokaal Hellendoorn zal professor Elzinga (hoogleraar staatsrecht) advies vragen over de handelswijze van partijen en de gevolgen hiervan.

Lokaal Hellendoorn kan de gehanteerde werkwijze niet uitleggen naar de inwoners van de gemeente Hellendoorn. We voelen ons onmachtig recht te doen aan de wens van vele kiezers. VVD en Lokaal Hellendoorn stelden voor een openbaar raadsdebat te houden waarin partijen zich verantwoorden over deze ons inziens ondemocratische werkwijze. Dit debat zal (met instemming van alle partijen) plaatsvinden op 24 april aanstaande en is toegankelijk voor iedereen.
Ondanks de grote teleurstelling blijft Lokaal Hellendoorn zich openstellen voor samenwerking met alle partijen en zal zich op een constructieve wijze maximaal in blijven zetten voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn.