Lokaal Hellendoorn wil inwoners gemeentebreed betrekken bij oplossingen crisis gemeente Hellendoorn

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 10 maart, 2019.

De door het college voorgestelde planning om de impact van de bezuinigingsvoorstellen voor te bereiden en de inwoners hierbij te betrekken, is volgens Lokaal Hellendoorn té beperkt. Daarom zal Lokaal Hellendoorn extra bijeenkomsten organiseren in de wijken en dorpen, om van inwoners en maatschappelijke organisaties te horen wat zij van de bezuinigingsvoorstellen en/of belastingverhogingen vinden en of er andere oplossingen mogelijk zijn.

De gemeente Hellendoorn heeft grote financiële tekorten. Lokaal Hellendoorn is van mening dat goed uitgezocht moet worden hoe deze tekorten zijn ontstaan. Naar de oorzaken van deze tekorten is onderzoek gedaan door een extern bureau en wordt momenteel onderzoek gedaan door de provincie Overijssel. De uitkomsten en van beide onderzoeken zal Lokaal Hellendoorn kritisch beoordelen en de wethouders van CDA, CU, GRL en D66 hiervoor ter verantwoording roepen.

De financiële tekorten van de gemeente Hellendoorn zijn zó veelomvattend, dat grote ingrepen al snel noodzakelijk zijn. De rekening zal ook bij de inwoners terechtkomen in de vorm van aantasting van het voorzieningenniveau en /of belastingverhoging.

Op maandag 25 maart en woensdag 27 maart zijn raadsleden en fractieleden van Lokaal Hellendoorn aanwezig in verschillende dorpen, wijken en buurtschappen. Lokaal Hellendoorn heet u van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen en uw mening te geven.

Maandag 25 maart om 19.30 uur
De Kruidenwijk/ Hulsen; het Kulturhuus,
Haarle; Sportorant
Hellendoorn; ‘t Noaberhuus
Daarlerveen; ‘t Trefpunt

Woensdag 27 maart om 19.30 uur
Nijverdal Centrum; de Huiskamer
De Blokken/Groot Lochter: De Blokkendoos
Daarle: ’n Kadiek
Marle, Egede, Elen & Rhaan, Hancate: De Leemkamp Marle