Lokaal Hellendoorn wil harde aanpak zorgfraude, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 22 januari, 2021.

Lokaal Hellendoorn maakt zich zorgen over fraude door malafide zorgpartijen en roept het college op om snel actie te ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat er alleen in Twente er de laatste tijd 22 gevallen van zorgfraude zijn geconstateerd. Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat er weinig toetredingseisen en controles zijn waardoor misbruik van zorggeld gemakkelijk is. Lokaal Hellendoorn vindt het daarom onbegrijpelijk dat de gemeente Hellendoorn in 2020 vanwege bezuinigingen de sociale recherchefunctie schrapte, terwijl deze functie van cruciaal belang is bij het signaleren van misstanden.

Annemarie Dubbink, fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn: “Misbruik is slecht voor de kwetsbare zorgvragers die de benodigde zorg niet krijgen. Bovendien lekt gemeenschapsgeld weg naar criminelen en komen zorgpartijen die wel goede zorg leveren ook in een kwaad daglicht te staan. Dat moet worden voorkomen. Wij zijn daarom voor een harde aanpak en zien zelf goede mogelijkheden om de fraude te stoppen.”

De aanbesteding van WMO en jeugdzorg in de gemeente Hellendoorn loopt via een Twents samenwerkingsverband. Lokaal Hellendoorn heeft de indruk dat het college de urgentie onvoldoende ziet en teveel overlaat aan de Twentse samenwerkingsverbanden. Annemarie Dubbink hierover: “Wij vragen het college meer eigen regie en sturing te nemen en de gemeenteraad eerder en beter te informeren over de oorzaken en meer te betrekken bij voorstellen die deze misstanden voorkomen. Wij moeten als raad via de pers op de hoogte worden gesteld en dat was in 2019 en 2020 ook al zo. Daarom hebben we middels een brief het college gevraagd zo spoedig mogelijk de raad te informeren. Verder willen we weten welke acties het college gaat ondernemen om zorgfraude te onderzoeken, te voorkomen en concreet aan te pakken.”

Download de volledige brief zorgfraude door malafide zorgpartijen  (PDF)