Lokaal Hellendoorn: Tijd voor andere keuzes!

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 8 november, 2020.

Lokaal Hellendoorn vindt dat het college keuzes moet maken die aansluiten op de behoeftes van de inwoners. Dat blijkt uit het verslag van de algemene beschouwingen van één van de grotere politieke partijen in de gemeente Hellendoorn op de begrotingsvoorstellen. Lokaal Hellendoorn ervaart een diepe kloof tussen het college en de burgers die snel moet worden gedicht.

Fractievoorzitter van Lokaal Hellendoorn Thea ten Have; “Het huidige beleid sluit niet aan bij de identiteit van de gemeente Hellendoorn. Het streven is hoog, hoger, hoogst, terwijl de volksaard is ’Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg! Telkens weer blijkt dat de ambities en plannen van het college niet passen bij de lokale cultuur. Het lijkt wel of ze de voelsprieten missen wat er leeft.”

De partij noemt in haar verslag verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat het college de aansluiting met de lokale bevolking is verloren; het wederom verhogen van de gemeentelijke belastingen, het onvoldoende bezuinigen op het gemeentelijk apparaat, de stadse allures met hoogbouw in Nijverdal en het aansturen op grootschalige energieopwekking o.a. door hoge windturbines. Volgens Lokaal Hellendoorn zorgt de huidige koers dat de leefbaarheid onder druk staat.

Lokaal Hellendoorn stoort zich verder aan de enorme stijgingen van de gemeentelijke belastingen. Thea ten Have hierover: “Inmiddels zijn de gemeentelijke lasten de hoogste van de provincie Overijssel. Ieder huishouden en bedrijf in onze gemeente moet zijn eigen broek ophouden. Zij mogen dan ook verwachten dat de gemeente op dezelfde wijze haar verantwoordelijkheid neemt en de rekening van tekorten en risico’s voor de toekomst, zeker in deze crisistijd, niet opnieuw neerlegt bij de inwoners”.

Volgens Lokaal Hellendoorn dienen er keuzes gemaakt te worden die leiden tot een duurzame begroting en moet de gemeente terug naar de kerntaken. Het college moet terug naar de basis, dus zorgen voor woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs, zorg & welzijn, sportvoorzieningen, verlichting en het onderhoud van groen & wegen. Ook binnen de energietransitie moet het college zorgen voor verstandige plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Kortom, de gemeente moet in dienst staan van de inwoners en niet andersom.”

Onze algemene beschouwingen lezen? Klik hier (PDF)