Lokaal Hellendoorn kraakt rapport RES Twente

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 25 november, 2020.

Noaberschap dat onder druk komt te staan, de eenzijdige keuze voor windturbines en zonnevelden, weinig focus op energiebesparing, het ontbreken van een heldere visie over energieopslag- en transport en de onlogische keuze om groene opwekking door particulieren, Twence en andere grootverbruikers niet mee laten te tellen bij de doelstelling voor 2030. Dat is een greep uit de bevindingen van Lokaal Hellendoorn over het rapport van Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) over de invulling van het Klimaatakkoord.

Lokaal Hellendoorn heeft alle bevindingen verwoord in een brief gericht aan RES Twente. In de brief waardeert de politieke partij het werk dat door RES Twente is gedaan. Ook Lokaal Hellendoorn vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor het opwekken van duurzame energie. Tegelijk vindt de Lokaal Hellendoorn dat RES Twente onbegrijpelijke en onverantwoorde keuzes maakt met vergaande consequenties voor de samenleving.

Gerard ter Horst, raadslid van Lokaal Hellendoorn en portefeuillehouder op dit dossier: ”Ten eerste vinden wij dat er te snel ingrijpende keuzes worden gemaakt en met onvoldoende oog voor de sociale omgeving. Door het proces meer tijd te geven kom je tot een echt duurzame energievisie, betere plannen en meer draagvlak. Ten tweede zien we dat niet alle instrumenten voor energiebesparing- en opwekking worden gebruikt. RES Twente grijpt al snel naar de keuze voor zonneparken en windturbines. Wij kiezen voor meer focus op isolatie, zon op dak en zonnepanelen langs de N-wegen en spoorlijnen en vervolgens op de arme gronden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat RES-Twente deze keuzes niet maakt.”

Lokaal Hellendoorn vindt dat slimme en creatieve keuzes ontbreken zoals het inpassen van energieopwekking in bestaande en nieuwe infrastructuur, gebouwen en projecten. Gerard ter Horst: “Er zijn legio voorbeelden te bedenken. Het stimuleren van opwekking op particuliere daken geeft een impuls aan elektrisch rijden. Meer zonnepanelen op grote bedrijfsgebouwen kan gecombineerd worden met het verwijderen van asbest. Zonnepanelen kunnen ook naadloos worden ingepast langs de N35 en de spoorlijn Raalte-Wierden. Het stimuleren van de isolatie van oudere woningen zorgt voor enorme energiebesparingen voor vele jaren. Al dit soort lokale initiatieven zorgen voor minder druk op het energienetwerk in vergelijking met grootschalige opwekking. Bijkomend voordeel is dat het ook voor meer lokale werkgelegenheid zorgt en nog belangrijker: het voorkomt de aantasting van het noaberschap, woongenot en ons unieke landschap. Op veel plekken in ons land waar windturbines en grootschalige zonneparken verrijzen ontstaat discussie. Leefbaarheid en gezondheid zijn niet te koop”.

Download de gehele zienswijze RES Twente van Lokaal Hellendoorn (PDF)