Lokaal Hellendoorn: “de gemeente Hellendoorn doet aan windowdressing”

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 27 maart, 2019.

Naar de mening van Lokaal Hellendoorn zijn begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente Hellendoorn onduidelijk en is er sprake van windowdressing; de zaken worden mooier voorgesteld dan ze zijn. De begrotingen van verschillende jaren en programma’s zijn niet met elkaar vergelijkbaar en daardoor oncontroleerbaar en er wordt bijgeboekt aan reserves zonder dat er winst is gemaakt, dus eigenlijk vanuit geleend geld om diverse ratio’s gunstiger te krijgen.

Als de gemeente Hellendoorn zo doorgaat kunnen de tekorten, volgens Lokaal Hellendoorn, de komende jaren oplopen tot 20 miljoen. Er wordt gegoocheld met de reserves, er is géén geld om de in de begroting genoemde reserves te vullen, er wordt constant geld bij geleend door schulden te verjongen en er worden wel risico’s benoemd naar niet materieel (cijfermatig) meegenomen in de begroting.

Al vele jaren legt Lokaal Hellendoorn de vinger op de tekorten in de begroting en de risico’s die genomen zijn en nóg worden genomen. Helaas worden deze vragen en opmerkingen door het college en coalitiepartijen weggewoven en verworpen.

De grote gevolgen van het door het college én coalitiepartijen gevoerde beleid zijn
inmiddels goed zichtbaar en worden grotendeels neergelegd bij de mensen die het hardst hulp van onze gemeente nodig hebben en de minst draagkrachtigen.

Er zijn inmiddels een aantal rapporten verschenen van Twynstra Gudde en de provincie die ook de ernst van de financiële situatie van de gemeente Hellendoorn aangeven en oorzaken en oplossingen duiden. Daarnaast maken we ons grote zorgen over de organisatiestructuur en bedrijfscultuur in het gemeentehuis.

Download de volledige brief Zorgen en vragen over financiële positie (PDF)