Kruising Baron van Sternbachlaan/N35, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 28 mei, 2018.

De fractie van Lokaal Hellendoorn wordt aangesproken over de berichtgeving met betrekking tot de ontwikkeling van de verdiepte aanleg bij de Baron van Sternbachlaan/N35. Een wens die nadrukkelijk door de samenleving is aangegeven, getuige zijn de vele zienswijzen met bezwaren die aangetekend zijn tegen het ontwerp-tracé besluit van Rijkswaterstaat. Daarbij aangevend om de N35 aan de oostkant goed in te passen in de omgeving, een verhoogde ligging van het traject trachten te verkomen. De gemeenteraad van Hellendoorn heeft dit in meerderheid ondersteund. Daarnaast heeft Lokaal Hellendoorn vernomen dat de buurgemeente Rijssen/Holten en Wierden niets zien in deze planvorming. Het verbaasd Lokaal Hellendoorn dan ook dat de gemeenteraad van Hellendoorn nog geen toelichting heeft ontvangen van het college over deze ontwikkelingen.

Lokaal Hellendoorn roept het college op om informatie te verstrekken tijdens de commissie grondgebied van 30 mei aanstaande.

Download de volledige brief Kruising Baron van Sternbachlaan/N35 (PDF)