Jaarstukken verschillende gemeenschappelijke regelingen, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 14 juni, 2018.

De gemeente Hellendoorn neemt deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. Samen komen we verder dan alleen. Binnen Twente zijn nogal wat organisaties en bedrijven actief om de Twentse belangen te behartigen. De verschillende organisaties zijn actief op verschillende terreinen: gezondheid, veiligheid, werkgelegenheid, handel, recreatie, toerisme, onderwijs, duurzaamheid en innovatie. Allemaal belangrijke terreinen. Het lijkt erop dat elk relevant onderwerp in samenwerking wordt opgepakt. Het lijkt op een kluwen van organisaties, soms zelfs op een gordiaanse knoop (een onontwarbare knoop).  Lokaal Hellendoorn ziet die knoop graag ontward en stelt hierover vragen aan het college.

Download de volledige brief Jaarstukken verschillende gemeenschappelijke regelingen (PDF)