Informatieavond herontwikkeling Aktief Overijssel loopt uit op fiasco

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 13 mei, 2019.

De druk bezochte informatieavond van 9 mei jl. over de herontwikkeling van het terrein aan de Ommerweg was door afwezigheid van de verantwoordelijk zorgwethouder en de ontwikkelaar een fiasco. Relevante vragen konden niet beantwoord worden door het college en Oranjeborg.

Het plan om het terrein aan de Ommerweg te herontwikkelen naar 30 woonzorg-units voor mensen met een zogenoemde dubbel- of triple diagnostiek, heeft een grote impact op de buurt en er zijn zorgen en vragen over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid. Tijdens de informatieavond spraken aanwezigen raadsleden aan, zij gaven te kennen zich niet serieus genomen te voelen en hebben weinig vertrouwen in het vervolg. Van een goede vorm van burgerparticipatie bij projecten die wezenlijk ingrijpen in de directe leefomgeving van inwoners is geen sprake. Draagvlak is bij een dergelijke slechte start moeilijk meer te creëren en geeft veel onrust. Lokaal Hellendoorn is zeer teleurgesteld over deze gang van zaken.

Het college van de gemeente Hellendoorn heeft besloten in principe akkoord te gaan met het verzoek van Oranjeborg om de locatie van Aktief Overijssel te her ontwikkelen. Het college was van plan het besluit voor te leggen aan de commissie Grondgebied op 10 april jl. maar besloot het betreffende agendapunt van de agenda te halen om in te gaan op het verzoek van Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan de buurt eerst te informeren. Het bevreemdt Lokaal Hellendoorn dat het college niet eerst informeerde of de initiatiefnemer de buurt informeerde en het draagvlak peilde.

Naast de eventuele gevolgen voor de leefomgeving heeft Lokaal Hellendoorn ook zorgen over eventuele extra zorgkosten die op het bordje van de gemeente kunnen komen. Daarom stuurde Lokaal Hellendoorn een brief met vragen aan het college van de gemeente Hellendoorn.

Download de volledige brief Herontwikkeling Aktief Overijssel(PDF)