Heroverweging lokale energietransitie, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 14 september, 2020.

Lokaal Hellendoorn maakt zich zorgen over de lokale energietransitie. Door middel van een brief worden de volgende aspecten aan de orde gesteld:

  • Zo spoedig mogelijk een open gesprek aan te gaan met de inwoners van de gemeente Hellendoorn om te horen over gestelde klimaatdoelen, de tijdslimiet en het gehanteerde proces tot nu toe.
  • De rol en visie van het Rijk, de provincie en de regio is reden het proces en tijdpad te heroverwegen. Op 12 september j.l. kondigde minister Ollongren aan dat het Rijk de grip op de ruimte terug wil. Over de energietransitie zei ze: ‘windmolens horen op zee en zonnepanelen op daken, niet op land’.
  • Het verbreden van mogelijkheden om samen te werken aan een goed klimaat. Er leiden vele wegen naar Rome, echter dit college focust zich teveel op hernieuwbare energiebronnen als windturbines en zonnepanelen op land. Energiebesparing en innovatieve manieren van duurzaam opwekken van energie krijgen hierdoor onvoldoende aandacht en inwoners hebben het gevoel onvoldoende te kunnen kiezen.
  • Oproep aan de wethouder de zorgen van werkgroepen en gemeenteraad serieus te nemen.

Lokaal Hellendoorn vraagt het college te reageren in de debatronde van dinsdag 15 september aanstaande.

Download de volledige brief Heroverweging Lokale Energietransitie (PDF)