Duurzaam draagvlak, maatregelen en bekostiging, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 22 januari, 2019.

Volgens Lokaal Hellendoorn moet het uitgangspunt zijn dat inwoners van dorpen en wijken zelf plannen maken om duurzaamheid te bevorderen of tot energie-neutrale wijken en dorpen te komen. Het doet recht aan de wensen en behoefte en kennis en kunde die in onze wijken en dorpen aanwezig is.

Tot teleurstelling van Lokaal Hellendoorn, besloot het college eerder in principe akkoord te gaan met het plaatsen van windmolens in Daarle. De voorgestelde maatregelen geven grote onrust in deze gemeenschap en zet mensen tegen elkaar op. Plaatselijk Belang Daarle geeft in de media aan dat Daarle zelf haar duurzaamheidsagenda wil bepalen. Zelf wil bepalen hoe en hoeveel energie ze duurzaam wil opwekken en door middel van welke maatregelen.

Lokaal Hellendoorn is van mening dat de weg die PB Daarle -maar ook Haarle- kiest, de enige juiste weg is, om duurzaam draagvlak te creƫren en te komen tot maatregelen welke recht doet aan de opdracht die we met elkaar hebben, om te zorgen voor een goede toekomst voor de generaties na ons. We vragen het college haar duurzaamheidsbeleid aan te passen en opnieuw te beginnen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Download de volledige brief Duurzaam Draagvlak, Maatregelen en Bekostiging (PDF)