Conclusie Cloosterman en Alves-Pereira: windturbines zijn gevaarlijk en geen oplossing voor energietransitie

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 27 september, 2020.

Politieke partij Lokaal Hellendoorn kijkt positief terug op de thema-avond over de windturbines gehouden op vrijdag 25 september. De zaal van ‘Het Centrum’ in Nijverdal was met de 1,5 meter afstand regel goed gevuld en ook de belangstelling voor de livestream op Facebook was groot. De deskundigen Ap Cloosterman en Mariana Alves-Pereira toonden verschillende onderzoeksresultaten over de effecten van windturbines op mens en milieu. Beiden waren helder in hun conclusies: windturbines vormen een gevaar voor de volksgezondheid en zijn geen oplossing voor de energietransitie.

De aftrap op deze avond was van Mariana Alves-Pereira, professor laagfrequent geluid aan de Universiteit Lusofona Lissabon. Mariana liet in een liveverbinding met Portugal uitkomsten zien van verschillende onderzoeken over de gevolgen van laagfrequent geluid voor de gezondheid van mensen. Laagfrequent geluid kan bij langdurige blootstelling volgens de professor leiden tot uiteenlopende klachten zoals luchtwegproblemen, depressies, maagdarmklachten, vermoeidheid, psychiatrische beelden, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, verschillende infecties en zelfs leiden tot cellulaire veranderingen zoals verdikking van celwanden, hartzakje en vaatwanden.

Invloed tot op verre afstand
Bijzondere constatering uit het onderzoek van Mariana Alves Pereira was dat door de lange golven van laagfrequent geluid er vrijwel geen bescherming tegen mogelijk is. De golven gaan door elk obstakel heen en kunnen op vele kilometers afstand van een windmolen nog gemeten worden. Sterker nog, door reflectie tegen gebouwen kan het geluidniveau plaatselijk juist weer verhoogd worden. Overigens wordt laagfrequent geluid niet door iedereen waargenomen, wat vervolgens niet betekent dat deze personen er geen gezondheidsschade van kunnen ondervinden.

Annemarie Dubbink, raadslid van Lokaal Hellendoorn, liet vervolgens de visie zien van de lokale politieke partij op de energietransitie. Voor Lokaal Hellendoorn is draagvlak van de bewoners cruciaal en is er bij de partij een grote voorkeur om bij de energietransitie de energieladder te hanteren. Daarbij is er een focus op energiebesparing door isolatie, aangevuld met zonnepanelen op daken en het stimuleren van innovatie. Door niet te overhaast te werk te gaan en te wachten op de nieuwe technologieën die nu snel op de markt komen wordt voorkomen dat er verkeerde keuzes worden gemaakt met verstrekkende negatieve gevolgen voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn.

Deze visie werd ook beaamd door Ap Cloosterman, Ingenieur en gastdocent Astronomie en klimaatverandering die de avond mocht besluiten met zijn presentatie. Cloosterman deed een pleidooi om niet overhaast van het gas af te stappen en wees op kernenergie als een belangrijke bron voor energieopwekking. Vervolgens liet Cloosterman geen spaan heel van windenergie als oplossing voor de energietransitie. Cloosterman stelt onder andere dat de productie van windmolens milieuvervuilend en dus niet duurzaam is, windmolens het gevaarlijke zwavelhexafluoride lekken, windmolenparken een negatieve invloed hebben op het lokale klimaat, windmolens te instabiel zijn als bron van energieopwekking, windmolens zorgen voor landschapsvervuiling en de elektromagnetische stralen, (laagfrequent) geluid en de slagschaduw van windmolens zorgen voor gezondheidsklachten.

Gemeente Hellendoorn niet geschikt voor windmolens
Vervolgens nam Cloosterman de toehoorders mee in het rendement van windmolens. Het rendement van een windmolen is minimaal bij windkracht 3 en 4, is 12% bij windkracht 5 is optimaal bij windkracht 7 en vanaf windkracht 9 /10 moet een windmolens worden stopgezet. Vervolgens toonde Cloosterman een tabel met de gemiddelde windkracht in Nijverdal in 2019. Volgens de statistieken was de gemiddelde windkracht in januari en maart 2019 slechts 3 Beaufort. In de andere maanden was de gemiddelde windkracht slechts 1 of 2 Beaufort. Windstoten van 5 of 6 Beaufort komen in Nijverdal slechts af en toe voor. De conclusie van Cloosterman is dat het rendement van windturbines in onze gemeente minimaal is. Cloosterman besloot de avond door te stellen dat het instellen van 30 lokale RES-groepen duur en inefficiënt is en deed een pleidooi voor één landelijke projectgroep.

Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de presentatie van mevr. Mariana Alves-Pereira.
Klik hier voor de presentatie van dhr. Ap Cloosterman.
Klik hier voor de presentatie van de visie van Lokaal Hellendoorn op de transitie.