Brief verkeersdrukte Grotestraat

Gepubliceerd op 3 november, 2022.

Gemeente Hellendoorn
t.a.v. college van burgemeester en wethouders

Nijverdal,  2 oktober 2022

Geacht college,

Tijdens een spreekuur van Lokaal Hellendoorn hebben enkele raadsleden gesproken met aanwonenden van de Grotestraat in Nijverdal. Er wordt ervaren dat auto’s over de Grotestraat te hard rijden vanaf de kruising bij de Budde tot het Keizerserf (en andersom). Daarom willen wij hier opnieuw aandacht voor vragen.

Zo wordt de Grotestraat vanaf de Joncheerelaan richting kruising G. van der Muelenweg / Constantijnstraat verschillende snelheden gehanteerd. Zo is de snelheid vanaf de Joncheerelaan 30 km/h. Op een gegeven moment staat het bord voor woonerf, zodat de maximumsnelheid hier 15 km/h is. Ook staat er een bord dat een tevreden gezicht bij de goede snelheid laat zien. Wanneer een automobilist te hard wordt er een ontevreden gezicht laten zien. Dit is op het moment dat de maximumsnelheid 30 km/h is. Even verderop is dit 15 km/h, dus klopt dit eigenlijk niet. Dit zorgt voor verwarring.

Volgens deze inwoners is het bij veel automobilisten niet bekend dat bij een woonerf maximum 15 km/h. Daarom zijn er op de verkeersborden die het woonerf aangeven stickers geplakt met deze maximumsnelheid. Op dit moment is er verder geen handhaving voor de maximumsnelheid aan de Grotestraat.

Deze aanwonenden ervaren dat er na 18.00 uur er 80 km/h wordt gereden. Er is begrip voor het feit dat hier auto’s blijven rijden voor de ondernemers. Dit is niet een vraag om deze weg af te sluiten voor autoverkeer. De auto’s die hier rijden moeten zich een stuk beter aan de maximumsnelheid houden.

Voor dit vraagstuk hebben wij de volgende vragen:

  • Hoe kan de situatie verbeterd worden dat inwoners aan de Grotestraat hier minder overlast ervaren?
  • Is er bij het college de bereidheid om te gaan handhaven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier? Is er handhaving mogelijk door hier camera’s neer te zetten?
  • Wanneer staat evaluatie van deze verkeerssituatie gepland?

Namens de fractie van de Lokaal Hellendoorn,

Matthijs Knobben
Thea ten Have
Martien Versmissen
Gerard ter Horst

Anja Wolterink
Trudy Weierink
Gerrit Haselhorst

Alexander Dollen
Dennis Meijerman
Frans Runneboom

Huib Krukkert
Jan Veneman
Johanna Lusink