Beleid gemeentelijk (zorg)vastgoed, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 7 oktober, 2019.

Binnen onze gemeente zien we allerlei initiatieven en projecten waarvoor herbestemming voor wonen met zorg aan de orde is. Bijvoorbeeld de ombouw van scholen, kerken, recreatie/ontspanning accommodaties etc. Deze herbestemming kan sociale gevolgen hebben voor de buurt, voor de belasting van het wegennetwerk, de zorgfinanciën van de gemeente en het vastgoed van huidige gemeentelijke zorgaanbieders.

Lokaal Hellendoorn heeft de indruk dat in de gemeente Hellendoorn een goed afwegingskader ontbreekt en daardoor elke projectontwikkelaar met een vraag terecht kan in onze gemeente, ongeacht de behoefte en wensen van eigen inwoners en de maatschappelijk en financiële gevolgen.

We vragen het college eerst een integraal afwegingskader te ontwikkelen alvorens (principe) besluiten te nemen en dit afwegingskader aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarbij dienen zorgaanbieders in onze gemeente, Reggewoon en vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en dorps en wijkraden betrokken te worden.

Lokaal Hellendoorn vraagt het college te reageren tijdens de Raadscommissie Samenlevingszaken van 8 oktober aanstaande.

Download de volledige brief Integraal beleid gemeentelijk (zorg)vastgoed (PDF)