Portofeuille: Sociaal Domein

news image

Inclusiviteit

 • Huib en Dennis LHBTI : Dennis

Welzijn

 • Thea preventieactiviteiten
 • Trudy en vrijwilligerswerk
 • Trudy en Thea

Voorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning

 • Trudy , Thea en Dennis

Jeugdzorg

 • Anja en Dennis

Leerlingen vervoer

 • Anja en Dennis

Uitkeringen beleid

 • Anja

(her)integratie (participatie),

 • Huib

Sociale werkvoorziening, armoedebeleid (Anja)

 • Huib, Johanna en Anja

Cultuur breed , ook amateur en cultuurhistorie

 • Johanna en Thea

Onderwijs basisonderwijs en (bouw) Reggesteyn

 • Anja en Trudy

Sport incl. organisatiestructuur BLOS

 • Thea en Anja

WMO-raad en cliënten platform 

 • iedereen