Portofeuille: Fysiek domein

news image

Woon en leefomgeving:

 • Ruimtelijke ordening grondbeleid en vergunningen
  • Frans, Jan, Bertus, Tim en Martien
 • Openbare ruimte, afval, klimaat, duurzaamheid, natuur en landschap
  • Gerard, Jan en Tim
 • Agrarische zaken
  • Frans en Jan

Onderhoud kapitaalgoederen:

 • Infrastructuur (wegen, bruggen en riolering)
  • Jan, Gerard en Martien
 • Voorzieningen (Openbaar groen, speelplaatsen en openbare verlichting)
  • Jan, Gerard en Bertus
 • Gebouwen
  • Jan en Alexander

Grondbeleid:

 • Exploitatie van bedrijventerreinen en woonwijken.
  • Frans, Jan en Bertus
 • De aanleg en reconstructie van de infrastructuur
  • Jan, Frans en Alexander
 • Het kunnen realiseren van maatschappelijke voorzieningen.
  • Allen

Duurzaamheid

 • Energie en warmte
  • Gerard, Jan en Tim
 • Klimaatadaptie
  • Gerard, Jan en Tim
 • Biodiversiteit
  • Jan, Gerard en Bertus
 • Circulariteit
  • Jan, Alexander en Gerard
 • Mobiliteit
  • Jan, Gerard en Martien