Portefeuille: Fysiek domein

news image

Woon en leefomgeving:

 • Ruimtelijke ordening grondbeleid en vergunningen
  • Frans, Bertus en Tim
 • Openbare ruimte, afval, klimaat, duurzaamheid, natuur en landschap
  • Gerard en Tim
 • Agrarische zaken
  • Frans

Onderhoud kapitaalgoederen:

 • Infrastructuur (wegen, bruggen en riolering)
  • Gerard
 • Voorzieningen (Openbaar groen, speelplaatsen en openbare verlichting)
  • Gerard en Bertus
 • Gebouwen
  • Alexander

Grondbeleid:

 • Exploitatie van bedrijventerreinen en woonwijken.
  • Frans en Bertus
 • De aanleg en reconstructie van de infrastructuur
  • Frans en Alexander
 • Het kunnen realiseren van maatschappelijke voorzieningen.
  • Allen

Duurzaamheid

 • Energie en warmte
  • Gerard en Tim
 • Klimaatadaptie
  • Gerard en Tim
 • Biodiversiteit
  • Gerard en Bertus
 • Circulariteit
  • Alexander en Gerard
 • Mobiliteit
  • Gerard