Over ons

Historie Lokaal Hellendoorn

news image

Lokaal Hellendoorn is een partij die uit drie verschillende lokale partijen is ontstaan. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben de Lokale partijen GemeenteBelangen, HOP en BurgerBelang contact met elkaar gezocht. Besloten is niet als drie partijen te fuseren maar om één nieuwe partij op te richten. Voor de zomervakantie van 2017 zijn de statuten, het huishoudelijke reglement en het fractiestatuut vastgesteld. Op 5 juli 2017 was de formele oprichting van Lokaal Hellendoorn.

Lokaal Hellendoorn bestaat uit een grote groep gemotiveerde en enthousiaste raadsleden, (steun)fractieleden, bestuursleden, leden en vrijwilligers die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende kernen van de gemeente Hellendoorn en vanuit verschillende politieke stromingen.

Volgens de leden van Lokaal Hellendoorn is het goed toeven in onze gemeente maar valt er ook nog veel te verbeteren. Wij willen de inwoners van Hellendoorn vragen met ons mee te doen en aan te geven wat belangrijk is te behouden, te veranderen en/of te verbeteren. De zorg, inkomenszekerheid, een goede en veilige leefomgeving, participatie/zeggenschap en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen die we concreet willen uitwerken met de inwoners van de gemeente Hellendoorn.

news image