Nijverdal

news image

Nijverdal centrum

 • Geen stadskarakter voor het centrum, een maximale gebouwhoogte van 16 meter.
 • Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren in en nabij het centrum.
 • Lang leegstaande panden verbouwen tot woningen.
 • Verkeersstromen actief controleren op overlast en onveiligheid verbeteren.
  • De verkeersveiligheid op de Grotestraat verbeteren, verduidelijken in samenwerking met ondernemers en bewoners en toegankelijk houden, ook voor ouderen en mensen met een beperking.
  • De overlast van vrachtverkeer op de Rijssensestraat-Smidsweg verminderen.
 • Voldoende parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied.
 • De locatie van de markt bepalen in overleg en met marktondernemers.
 • Een toegankelijk openbaar toilet.

De Blokken

 • Overlast en onveiligheid van vrachtverkeer door bevoorrading van winkels voorkomen door andere aanrijroutes.
 • Betere openbare verlichting om verkeers- en sociale veiligheid te verbeteren.
 • Voorkomen van overlast door jeugd door inzet van straathoekwerk en wijkagenten.

Groot Lochter

 • Aandacht voor sociale veiligheid in de wijk.
 • Handhaven om overlast van hondenpoep te voorkomen.
 • Jaarlijkse inspectie van het straatwerk.

Hulsen, Kruidenwijk

 • Snel verbeteren van de verkeersveiligheid rotonde Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan.
 • Realisatie van de gehele Noord-zuidverbinding.
 • Behouden van speelplaatsen in deze kinderrijke wijk.
 • Onveiligheid bij Kuperserf en schoolpleinen aanpakken.
 • Snel oplossen problematiek kunstgrasvelden.