Zorgen om gevolgen geringe netwerkcapaciteit

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 9 februari, 2022.

Op 27 januari 2022 kregen we van het college een interne memo van 29 november 2021 over de Netcapaciteit Enexis en TenneT. Naast verbazing roept deze memo bij Lokaal Hellendoorn de nodige vragen op.

Verbazing over het late tijdstip van informeren van de raad en de impact die de aangegeven nieuwe transport schaarste kan hebben voor de plannen van de enthousiaste energiewerkgroepen in onze gemeente. Lokaal Hellendoorn maakt zich zorgen of we de positieve energie en werklust van onze burgerenergiewerkgroepen nog kunnen vasthouden op basis van deze berichtgeving. De inwoners zijn op vraag van de gemeente, door middel van energiewerkgroepen, aan de slag gegaan zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. U kent de discussie in de gemeenteraad over welk bod we als Hellendoorn zouden doen naar RES Twente. U wilde als college uitgaan van 107 GWh. Lokaal Hellendoorn waarschuwde realistischer te zijn en uit te gaan van 71 GWh. De vraag is ondertussen of we het laatst genoemde nog kunnen halen. Heeft u als college voldoende geanticipeerd en gecommuniceerd wat de beperkingen zijn van het net en wat de gevolgen zijn voor de concretisering van plannen in onze gemeente?

Download de volledige brief Zorgen geringe netwerkcapaciteit (PDF)