Voorrang aan starters uit gemeente Hellendoorn op de woningmarkt

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 20 september, 2021.

Op 9 april 2021 vroegen wij het college via deze brief de mogelijkheden te onderzoeken om starters uit de gemeente Hellendoorn voorrang te geven op de woningmarkt en droegen daarvoor verschillende opties aan. Tot onze teleurstelling hebben we tot op heden geen reactie van ontvangen van het college terwijl de nood hoog is.

Wij vragen het college:

1. Onze brief van 9 april jl. te beantwoorden. Afhankelijk van de beantwoording zullen we met
een voorstel (motie) komen in de raadsvergadering van 21 september gericht op de door ons
gedane suggesties om onze eigen inwoners c.q. starters en voormalig inwoners (o.a.
studenten) meer kansen te bieden op een betaalbare woning in onze gemeente.

2. Aan te geven welke locaties concreet op de nominatie staan voor betaalbare woningen voor
starters. Heeft u onze suggesties overgenomen die we in een eerdere brief van 13-3 jl.
noemden o.a. bouwen voor starters op de locatie oude Blenkeschool en de vrijkomende
locatie van de brandweerkazerne? En tevens de mogelijkheid te onderzoeken of de strook
grond nabij het station te bestemmen is voor woningbouw voor starters.

3. U bent bezig met het opstellen van een omgevingsvisie welke in samenspraak met inwoners
tot stand zal komen. Wij verzoeken u daarbij ook nadrukkelijk (de door Lokaal Hellendoorn
gedane suggestie in de brief van 13 maart) de vraag mee te nemen waar en hoe mensen in
onze gemeente willen wonen. Het bestaande beleid inbreiding (in de centra) voor bouwen in
de weilanden kan daarbij ter discussie staan. Inbreiding is duurder en niet iedereen wil in een
appartement wonen maar liever een huis met een tuin.

4. Ook vragen we u de mogelijkheden te onderzoeken om grote huizen te splitsen waardoor
jongeren bijvoorbeeld bij ouderen kunnen intrekken en vice versa.

Download de volledige brief Voorrang starters op woningmarkt(PDF)