Twence moet meetellen bij energietransitie Hellendoorn

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 7 december, 2020.

Lokaal Hellendoorn is verbaasd dat de duurzame opwekking door afvalverwerker Twence, waar de gemeente Hellendoorn voor 5,51% eigenaar is, niet wordt meegenomen in de energietransitie van de gemeente Hellendoorn. Met de aandeelhouders is destijds afgesproken dat de geproduceerde duurzame energie van Twence meetellen bij de doelstelling van Hellendoorn om in 2030 71 GWh aan duurzame energie op te wekken.

In een brief aan het college vraagt Lokaal Hellendoorn om tekst en uitleg. De lokale politieke partij vraagt of de gemeenteraad wel op de hoogte is gebracht van de afspraken met Twence en waarom de productiegegevens niet zijn gedeeld met de raad. De belangrijkste vraag is echter waarom de 43 GWh aan groene elektriciteit die aan Hellendoorn kan worden toegekend niet wordt meegenomen in de doelstelling. Daarmee zou immers een groot deel van de doelstelling al worden behaald, wat bijvoorbeeld de komst van windturbines en zonneparken in de gemeente Hellendoorn kan voorkomen.

Download de volledige brief (PDF)