Thema-avond ‘Windturbines: het andere geluid’

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 11 september, 2020.

De effecten van windturbines op je gezondheid en de leefomgeving.

De kans is groot dat onze gemeente er over een aantal jaren heel anders uitziet. Er staan dan grote windturbines om energie op te wekken. Maar zijn windturbines wel efficiënt en wat zijn de effecten voor je gezondheid en jouw leefomgeving? Om inwoners van de gemeente hier een helder antwoord op te geven organiseert de politieke partij Lokaal Hellendoorn op vrijdag 25 september de thema-avond ‘Windturbines: het andere geluid’.

Lokaal Hellendoorn is voor duurzaamheid, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de inwoners en de ruimtelijke kwaliteit. Of er windturbines komen hangt af van de invulling van de concept Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) die dit jaar klaar moet zijn. Inwoners en het college gaat de komende weken invulling geven aan RES Twente. Op 1 juli 2021 dient het college een plan in bij RES Twente om de doelstellingen van de gemeente te halen. Daarom is dit hét moment om je te laten informeren over ‘het andere geluid’ over windturbines.

De thema-avond is bij ‘Het Centrum’, Constantijnstraat 7a in Nijverdal. De ontvangst is om 19:00 uur en de avond duurt tot ca. 21:45 uur. U krijgt presentaties te zien van twee deskundigen op het gebied van windturbines. De eerste spreker is Mariana Alves-Pereira, professor laagfrequent geluid aan de Universiteit Lusofona Lisabon. Deze presentatie is in de Engelse taal en wordt telkens in het Nederlands samengevat. De tweede spreker is Ap Cloosterman, ingenieur en gastdocent Astronomie en klimaatverandering. Beide sprekers zijn vanuit hun wetenschappelijke achtergrond kritisch over windturbines. De avond wordt afgesloten met een presentatie van Lokaal Hellendoorn waarbij wordt ingegaan op de ‘zonneladder’, een plan waarbij de focus ligt op minder energieverbruik en zonnepanelen op daken. Met dit alternatieve plan kan de komst van windturbines mogelijk worden voorkomen.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema is welkom, de toegang is gratis. In verband met de Coronamaatregelen is opgeven voor deze avond verplicht. Dit kan uitsluitend via www.lokaalhellendoorn.nl/windturbines. Er kunnen maximaal 80 mensen in de zaal waarbij de volgorde van inschrijving wordt gehanteerd. Wij adviseren u dus om u tijdig op te geven.