Regeren is vooruitzien

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 21 september, 2022.

Prinsjesdag 2022 en ‘s avonds de 1e raadsvergadering na de zomer
Een ‘snelle’ raadsvergadering waarin zaken aan bod kwamen die veel mensen in onze gemeente raken en ook door de koning werden voorgelezen. Waar kunnen we woningen bouwen? Komen daarbij ook onze inwoners en starters aan bod? Hoe kunnen we als gemeente de minima en middeninkomens meer ondersteunen zodat ze niet in de knel komen door torenhoge energieprijzen en de kosten van boodschappen? Hoe kunnen we de eigenaren van woningen helpen hun woningen energiezuiniger te maken?
Wij hebben een aantal moties ingediend om aandacht te vragen voor de problemen die ook onze inwoners raken. Het college heeft toezeggingen gedaan, waaruit blijkt dat zij onze initiatieven serieus nemen. Het gaat om het verplaatsen van de hoogspanningsmast in de Kruidenwijk. Maar ook om verduurzamingsmaatregelen.
De vergadering is afgesloten met een feestelijk tintje. Ons collega-raadslid Roy Zijlstra maakt al 12,5 jaar deel uit van de gemeenteraad. Wij feliciteren hem hiermee.
De landelijke overheid erkent inmiddels dat er verschillende crisissen zijn. Her en der worden pleisters geplakt. Helaas wordt gereageerd op incidenten en crisissen. Het ontbreekt aan tijdig acteren met maatregelen voor de lange termijn. Als Lokaal Hellendoorn vinden we het belangrijk nu mensen te helpen. Wij willen samen met onze inwoners en collega- raadsleden bepalen hoe de toekomst van Hellendoorn er uit moet zien en wat hiervoor nodig is. Zijn de raad-/fractieleden het altijd unaniem met elkaar eens? Nee. Zijn dergelijke onderwerpen bespreekbaar? Ja. Zeker als raadsleden zich voor een dilemma geplaatst zien dat wordt veroorzaakt doordat een beslissing op basis van huidig beleid moet worden genomen. Beleid dat al veranderd had moeten zijn als het aan de fractie van Lokaal Hellendoorn en de raad van de gemeente Hellendoorn had gelegen. Er is verandering op komst daar waar het gaat om beleid over het bouwen van woningen voor toekomstige aanvragen.
We willen slagvaardig zijn waar het nu moet en kan en werken op basis van een visie voor de toekomst.
Er is werk aan de winkel!