Presentatie van het Helder(s) Akkoord

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 27 mei, 2022.

Op 23 mei presenteerden de partijen Lokaal Hellendoorn, GroenLinks en VVD hun visie in het Helder(s)akkoord: https://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/publicatie/coalitieakkoord.

Dit akkoord geeft een start aan een periode van bestuurlijke en democratische vernieuwing waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenteraad gevraagd worden mee te denken en werken aan de concrete uitwerking. De uitwerking van plannen voor een toekomstbestendig mooi Hellendoorn en daarbij ruimte geven aan initiatieven en ideeën vanuit de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Samen plannen maken om snel voldoende woningen te bouwen in alle kernen voor starters en middeninkomens uit onze eigen gemeente
  • Voorzieningen dichtbij te versterken
  • Werken aan toekomstbestendige leefbare dorpen en wijken met mogelijkheden voor ondernemers en burgerinitiatiefgroepen, ook op het terrein van klimaat
  • De zorg en hulp te verlenen die nodig is en onze cultuurhistorie te behouden.

In dezelfde vergadering installeerde onze burgemeester de vier wethouders Annemarie Dubbink, Gea Oord, Peter Lage Venterink en Egbert Nijenbanning.

Doordat Annemarie Dubbink wethouder is geworden, is Martien Versmissen uit Nijverdal namens Lokaal Hellendoorn geïnstalleerd als raadslid.

We zijn blij dat na de verkiezingen, onder leiding van (in)formateur Trees Vloothuis, snel een akkoord tot stand is gekomen op basis van vertrouwen tussen de coalitiepartijen. Het nieuwe college kan nu aan de slag en Lokaal Hellendoorn wenst hen daarbij alle succes.