Na de verkiezingsuitslag direct aan de slag!

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 22 maart, 2022.

Direct na het vieren van de geweldige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn we als fractie van Lokaal Hellendoorn om tafel gegaan om de concrete vervolgstappen te bepalen. Uit de uitslag blijkt overduidelijk dat de inwoners van de gemeente Hellendoorn een andere, vernieuwde koers willen. Het is aan ons om dit te realiseren.

Er is veel werk te verzetten en als Lokaal Hellendoorn gaan we met volle energie deze uitdaging aan. We beseffen ons goed dat we, met het bekleden van 13 van de 25 raadzetels, een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen. Deze verantwoordelijkheid kunnen en willen we dragen samen met onze raadsleden, steunfractieleden, het bestuur en onze wethouderkandidaten.

De eerstvolgende stap is dat wij met alle partijen in gesprek gaan. We hebben mevrouw Vloothuis bereid gevonden om deze gesprekken te leiden als informateur. Vloothuis was voorheen wethouder in Oldenzaal. We hebben als Lokaal Hellendoorn altijd aangegeven dat wij een snel en zorgvuldig proces voor ons zien tot het vormen van een coalitie, waarbij wij graag willen samenwerken met andere partijen.