Meer betaalbare woningen en geen windturbines

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 3 maart, 2022.

Woningbouw en windturbines zijn twee onderwerpen die hoog op het lijstje staan van onderwerpen die leven bij inwoners. Woningen willen inwoners wel, windturbines juist niet! Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om beide onderwerpen op de agenda te krijgen en staan te popelen om de komende vier jaar de wil van de inwoners recht te doen.

Om met woningbouw te beginnen. We kunnen ons nog goed herinneren dat burgemeester en wethouders en de meerderheid van de gemeenteraad midden 2016 vele woningbouwlocaties in Hellendoorn, Nijverdal en Haarle hebben geschrapt. Protest van onze kant had helaas geen effect. Daarna moesten dorpen het zelf maar oplossen met particuliere initiatieven. Daarna zagen we het getreuzel met de aankoop van grond. De status nu is dat er in Haarle en Hellendoorn-Noord nog steeds niet wordt gebouwd. Het is dan ook bijzonder te noemen dat juist de politieke partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn het thema woningbouw op hun verkiezingsposters zet. Inwoners willen geen woorden, maar daden!

Lokaal Hellendoorn is voor actief grond beleid, wat inhoudt dat de gemeente zelf grond aankoopt en uitgeeft. Juist ook zodat de gemeente de mogelijkheid heeft om grond uit te geven aan eigen inwoners, inwoners met een sociaal-economische binding met onze gemeente. Op deze manier houden we woningen voor onze eigen inwoners betaalbaar.

Windturbines
Over windturbines kunnen we helder zijn. Een overgrote meerderheid van de inwoners heeft in de enquĂȘtes over de energietransitie aangegeven geen voorstander te zijn van windturbines. Dit bevestigt dat we als Lokaal Hellendoorn hebben gedaan waarvoor we zijn opgericht: opkomen voor het belang van onze inwoners en dus strijden tegen windturbines.

Uit onderzoek blijkt dat windturbines, los van vele andere nadelen, flinke gezondheidsschade veroorzaken bij omwonenden. Inmiddels is het ook tot de landelijke politiek doorgedrongen en worden er nieuwe landelijke normen opgesteld. Tot dan zijn er lokale regels van toepassing. Het gevaar van windturbines in onze gemeente is hiermee niet geweken! Aan alle kanten zijn er initiatieven en andere politieke partijen houden de kaarten tegen de borst.

Als politieke partij in de gemeente blijft Lokaal Hellendoorn strijden tegen windturbines. Natuurlijk vinden wij duurzaamheid belangrijk en hanteren hiervoor de energieladder met focus op isolatie en lokale kleinschalige opwekking. Verder is er met 71 GWh aan duurzame energieopwekking door de werkgroepen een mooi bod neergelegd en laten we als gemeente zien dat duurzaamheid ons allen aan het hart gaat.