Lokaal Hellendoorn wil lagere lasten voor inwoners en ondernemers

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 29 januari, 2022.

Voor Lokaal Hellendoorn is het een doorn in het oog dat de gemeentelijke belastingen de afgelopen jaren buitensporig zijn gestegen en dat we nu behoren tot de hoogste in Overijssel. De lokale politieke partij is dan ook van mening dat de gemeentelijke belastingen de komende jaren flink verlaagd moeten worden.

Als Lokaal Hellendoorn zijn wij van mening dat de hoge belastingen onverantwoord zijn voor onze inwoners en ondernemers. Annemarie Dubbink, fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn: “Wij blijven van mening dat de gemeente, net als in elk huishouden, de tering naar de nering moet zetten en niet telkens de hand op kan houden bij onze inwoners en ondernemers.”

Lokaal Hellendoorn heeft de afgelopen jaren verschillende keren gepleit voor verlaging maar helaas werd er geen gehoor gevonden bij een meerderheid van de gemeenteraad. Annemarie Dubbink: “Zoals het nu lijkt krijgen we de komende jaren behoorlijk meer geld van het Rijk. We willen als Lokaal Hellendoorn dit geld in eerste instantie gebruiken om de belasting het komende jaar met zeker 10% te verlagen en hopelijk de jaren daarna nog meer.”

Daarnaast wil Lokaal Hellendoorn de nadelige effecten van de bezuinigingen in kaart brengen en achterstallig onderhoud repareren daar waar nodig. Lokaal Hellendoorn wil werken aan een gezond huishoudboekje, met lagere belastingen, een goed voorzieningenniveau ik elke wijk en dorp en wil pas investeren als duidelijk is dat dit noodzakelijk en financieel haalbaar is.