Lokaal Hellendoorn verzorgde cursus Lokale politiek

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 20 november, 2019.

Afgelopen voorjaar startte Lokaal Hellendoorn met een cursus ‘Lokale politiek’. De zes bijeenkomsten die werden gehouden waren vooral bedoeld om inwoners van onze gemeente kennis te laten maken met de politiek.

Een groep van bijna 30 personen meldde zich aan en startte op 26 maart met de cursus. Het was een gemêleerd gezelschap met ieder zijn of haar eigen reden om aanwezig te zijn. Dit maakte de avonden levendig en gevarieerd. Het enthousiasme was groot en het was goed te zien dat de aangeboden informatie een verhelderd beeld gaf over hoe dingen gaan of hoe dingen zijn.

De cursus was bedoeld voor iedereen binnen de gemeente Hellendoorn die interesse heeft in (lokale) politiek. Een eerste kennismaking met politiek zonder dat daarbij een politieke kleur te hoeven kiezen.

De eerste avond startte met een kennismaking met de gemeente, het Huis voor Cultuur en Bestuur én de burgemeester. Ook werd die avond onder andere uitleg gegeven over hoe een gemeente werkt, wie doet wat en wat is de rol van ambtenaren, de raad en burgemeester en wethouders. Tijdens de vijf avonden die volgden kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Zo stond een avond in het teken van financiën; hoe lees je een gemeentelijke begroting? Daarbij kwam natuurlijk ook de actualiteit van de bezuinigingen aan de orde. Tijdens de andere avonden werd door deskundigen uitleg gegeven over het sociaal domein, ruimtelijke ordening, het werk van de raadsleden en burgerparticipatie. Ook zijn cursisten aanwezig geweest bij een raadsvergadering om te zien hoe onze democratie werkt in de praktijk. Er werd stil gestaan bij de feiten en de fabels, maar ook werd stil gedaan met de actuele lokale thema’s van ons gemeente.

En of mensen actief worden en zich aan gaan sluiten bij een politieke partij? Dat zal de tijd leren. Duidelijk is wel geworden dat je invloed kan uitoefenen op zaken in je eigen gemeente. Wanneer je je inzet als steunfractielid of misschien in de toekomst wel als raadslid. Lokaal Hellendoorn is voornemens om ook in 2020 weer een aantal cursusavonden te gaan organiseren.