Lokaal Hellendoorn organiseert succesvolle gespreksavond

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 28 oktober, 2019.

HELLENDOORN – Woensdagavond 23 oktober organiseerde Lokaal Hellendoorn een gespreksavond voor inwoners uit de gemeente Hellendoorn in café de Gezelligeit. De bezuinigingen ter hoogte van €8,9 miljoen welke verwerkt zijn in de programmabegroting van de gemeente Hellendoorn voor 2020 stonden deze avond centraal.

Ruim vijftig inwoners uit de gemeente Hellendoorn vonden deze woensdagavond de weg richting café de Gezelligeit. In verschillende groepen werd gediscussieerd over de bezuinigingsvoorstellen van €8,9 miljoen opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast kwam ook de visie van Lokaal Hellendoorn op de bezuinigingsvoorstellen aan bod.

Inwoners geven aan dat de gemeente een pas op de plaats moet maken: “Geld wat er niet is, kun je ook niet uitgeven” en “van pronk kun je niet leven”. Bezuinigen op theater en cultuur, meer werken zoals het bedrijfsleven en het bundelen van krachten in het sociaal domein werden genoemd. Opbrengsten kunnen onder andere verhoogd worden door verkoop van vastgoed, maar ook bij het Rijk moet gelobbyd blijven worden voor extra middelen. De OZB verhoging van 25% wordt niet gezien als een duurzame oplossing. Daarentegen wordt aangegeven dat er binnen de muren van het gemeentehuis meer bezuinigd moet worden. Ook pleiten inwoners voor meer transparantie en zeggenschap. Zo kunnen inwoners beter worden meegenomen én begrijpen op basis waarvan het college en de gemeenteraad tot haar besluit komt.

Lokaal Hellendoorn vindt het belangrijk om uit te gaan van de wensen en behoeften van inwoners, om te horen wat er leeft onder de mensen. Om op deze manier samen te werken aan een toekomstgericht Hellendoorn met bestaanszekerheid voor iedereen.

Dinsdag 5 november aanstaande vanaf 9.30 uur vergadert de gemeenteraad van Hellendoorn in het Huis voor Cultuur en Bestuur over de programmabegroting 2020. U bent hierbij van harte welkom.