Lokaal Hellendoorn neemt klankbordgroep inbreidingsplannen Hellendoorn serieus

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 15 februari, 2022.

Verschillende inwoners uit het dorp Hellendoorn luiden in 2021 de noodklok en verschillende partijen in de gemeenteraad hebben hun zorgen uitgesproken over het effect voor cultuurhistorisch Hellendoorn van de op stapel staande grote bouwprojecten in het dorp.

Deze bouwprojecten kunnen en zullen afbreuk doen aan het aangezicht en de sfeer van het ‘cultuurhistorisch dorp’ en de identiteit van het dorp. Op basis hiervan heeft het college een klankbordgroep aangesteld met vertegenwoordigers vanuit de dorpsraad en andere dorpsbewoners met kennis en kunde op dit terrein.

Deze werkgroep is snel aan de slag gegaan met het beoordelen van verschillende bouwprojecten waaronder het project De Schoolslag, het project voormalige Gereformeerde kerk Hellendoorn en  De Kroon. Allemaal projecten waarvan de ontwikkeling van nieuwe plannen een grote impact hebben en bepalend zijn voor het karakteristiek van het dorp Hellendoorn.

De klankbordgroep heeft in een afschrift naar de gemeenteraad laten zien constructief te reageren op de plannen en volgens Lokaal Hellendoorn tot zeer waardevolle adviezen te komen naar de gemeente.

Tot onze grote verbazing komt het college, op basis van vragen in de raad, met een raadsmededeling waaruit Lokaal Hellendoorn de conclusie trekt dat de adviezen van de klankbordgroep niet serieus genomen worden. In dit kader stuurde Lokaal Hellendoorn onderstaande brief.

Download de volledige brief Serieus nemen klankbordgroep inbreidingsplannen Hellendoorn (PDF)