Inwoners kiezen voor duurzaamheid, maar met verstand!

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 17 februari, 2021.

De inwoners van onze gemeente hebben massaal de enquêtes van de werkgroepen ingevuld met een overduidelijke uitkomst. Inwoners vinden duurzaamheid belangrijk mits er wordt gekozen voor kleinschalige opwekking. Dus geen grote windturbines in onze gemeente, maar vooral zon op dak. Ook onze inwoners zijn zuinig op de gezondheid, het noaberschap en onze prachtige omgeving.

Wij zijn blij met de uitkomst van de enquête, die naadloos aansluit op ‘het andere geluid’ wat Lokaal Hellendoorn de laatste maanden actief heeft uitgedragen. Dat de inwoners duurzaamheid belangrijk vinden blijkt niet alleen uit de uitkomst van enquête, maar ook uit het totaalbod aan energieopwekking van alle werkgroepen. Deze bedraagt ruim 107 Gwh en dat is veel meer dan het conceptbod van 71 Gwh van de gemeente Hellendoorn aan de RES. Onze inwoners houden het dus niet alleen bij woorden, maar laten het ook zien in daden!

Lokaal Hellendoorn heeft grote waardering voor de werkgroepen. Zij hebben de afgelopen maanden veel werk verricht waarvoor onze grote dank. Het college heeft aangegeven om de uitkomsten 1 op 1 over te nemen en de wensen van de inwoners te respecteren, dit waarderen wij. Geef onze inwoners daarom ook de garantie dat er geen windturbines in de gemeente komen en ondersteun de werkgroepen actief bij de realisatie van de plannen. Mochten bepaalde plannen niet haalbaar zijn dan roept Lokaal Hellendoorn het college op om alsnog de opwekking van Twence in te zetten zodat het bod van 71 Gwh alsnog wordt gehaald. Daarmee ontstaat er rust in vele dorpen en buurten binnen onze gemeente en werken we samen aan een echt duurzame toekomst.