Investering de Ark in relatie tot MFA Daarle, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 1 december, 2021.

Het college vraagt in de najaarsrapportage 2021 extra investeringskrediet van € 700.000 voor de Ark in Daarle. In Daarle is ook het initiatief ontstaan voor een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) op locatie van het huidige Dorpshuis ’n Kadiek en het hoofdveld van Sportclub Daarle. Het doel is om Daarle ook in de toekomst leefbaar te houden.

Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet betekent tegelijkertijd dat de keuze wordt gemaakt om de basisschool, buitenschoolse opvang en bibliotheek niet te huisvesten in de MFA. Om hier als raad een afgewogen besluit in te kunnen nemen vragen wij het college de afwegingen die zij hierin heeft gemaakt aan ons als raad voor te leggen. In dit kader stellen wij de volgende vragen:

Welke afweging heeft u gemaakt? En wat zijn de voor- en nadelen zowel vanuit financieel als sociaal-maatschappelijk oogpunt? In hoeverre heeft de mogelijkheid van woningbouw op de huidige locatie de Ark meegewogen in deze afweging? En wat was uiteindelijk doorslaggevend voor uw keuze?

Download de volledige brief investering de Ark in relatie tot MFA Daarle (PDF)