Hellendoorn presenteert kandidaat-wethouders

news image

Gepubliceerd op 6 mei, 2022.

Gea Oord (Lokaal Hellendoorn), Annemarie Dubbink (Lokaal Hellendoorn), Peter Lage Venterink (GroenLinks) en Egbert Nijenbanning (VVD) zijn de vier kandidaat-wethouders. De beëdiging van de nieuwe wethouders vindt plaats op maandag 23 mei tegelijkertijd met de presentatie van het akkoord op hoofdlijnen.

Op basis van de uitkomsten van het informatieproces werkte formateur Trees Vloothuis de afgelopen weken samen met de drie partijen aan de vorming van een akkoord op hoofdlijnen. Bij de uitvoering van het akkoord is ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en alle partijen van de gemeenteraad. De drie partijen streven naar een open bestuurscultuur met respect voor elkaars rol en functie. ‘We kijken verder vooruit dan vier jaar. Een toekomstbestendige gemeente is wat we willen. Een mooi Hellendoorn met ruimte voor iedereen om mee te doen en mee te beslissen. Van inwoner tot raadslid, van werknemer tot ondernemer, van vrijwilliger tot professional, van jong tot oud in alle kernen. Want Hellendoorn maken we met elkaar!’, aldus de fractievoorzitters van de drie partijen. 

Voorlopige verdeling portefeuilles

De definitieve portefeuilleverdeling wordt vastgesteld in de eerste officiële collegevergadering na beëdiging. De voorlopige verdeling van de portefeuilles ziet er als volgt uit.

  • Gea Oord (Lokaal Hellendoorn), wethouder Financiën, Wonen en Ruimtelijke Ordening
  • Annemarie Dubbink (Lokaal Hellendoorn), wethouder Democratische Vernieuwing, Zorg, Welzijn, Leefbaar Platteland en Klimaat
  • Peter Lage Venterink (GroenLinks), wethouder Werk en Inkomen, Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur
  • Egbert Nijenbanning (VVD), wethouder Economie, Vrije Tijdseconomie en Toerisme, Openbare Ruimte en Mobiliteit

In een speciale raadsvergadering op maandag 23 mei worden de kandidaat-wethouders formeel beëdigd. U bent van harte welkom om de vergadering persoonlijk bij te wonen of te volgen via de livestream op raad.hellendoorn.nl.