Gemeente Hellendoorn passeert inwoners bij invulling klimaatakkoord

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 9 mei, 2020.

Lokaal Hellendoorn heeft in een brief het college van B&W van de gemeente Hellendoorn vragen gesteld over de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente). Het college van de gemeente Hellendoorn heeft in het concept van de RES Twente al harde afspraken gemaakt over de invulling van het klimaatakkoord. Dit gebeurt in een fase dat de inwoners van de gemeente Hellendoorn in werkgroepen nog volop bezig zijn met het maken van plannen en het creëren van draagvlak. 

Lokaal Hellendoorn is verbaast over deze gang van zaken. Volgens de politieke partij gaat de gemeente Hellendoorn overhaast te werk en passeert bij dit belangrijke thema zowel de gemeenteraad als de inwoners. Bovendien bestaat er volgens de partij de kans dat er, tegen de wens van inwoners, onnodig agrarische gronden verloren gaan aan zonneparken en de ruimtelijke kwaliteit afneemt door de komst van windmolens.

Eerder heeft Lokaal Hellendoorn gepleit voor een beter alternatief in de vorm van de zonneladder. Hierbij ligt de  focus op minder energieverbruik en zonnepanelen op daken. Een amendement hierover van de VVD en Lokaal Hellendoorn werd eerder in de raad weggestemd. Bijzonder is dat de provincie in de RES Twente de kans biedt te kiezen voor de zonneladder als uitgangspunt. Volgens Lokaal Hellendoorn laat het college zo kansen liggen voor een alternatief op zonneparken en windmolens.

Download de volledige brief Concept RES Twente (PDF)