Gelijkwaardige ondersteuning van dorpshuizen en wijkgebouwen, vragen aan het college

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 24 januari, 2021.

Lokaal Hellendoorn is van mening dat alle wijk en dorpshuizen in onze gemeente dezelfde ondersteuning moeten ontvangen en de mogelijkheid moeten hebben en houden hun belangrijke maatschappelijke functie blijvend te kunnen vervullen.

De maandelijkse gebruikersvergoeding voor de vijf dorpshuizen in gemeentelijk beheer worden per 2021 afgeschaft omdat de exploitatie van dorpshuizen onder druk staat en zij een belangrijke functie vervullen in kader van het sociaal domein.

Er zijn echter ook dorpshuizen en wijkgebouwen in onze gemeente die in beheer zijn van maatschappelijke dorps- of wijkorganisaties. Wij zijn trots op het nemen van deze eigen verantwoordelijkheid door inwoners voor dit beheer. Zij ervaren veelal dezelfde problematiek en uitdaging om de exploitatie rond te krijgen en vervullen een belangrijke sociale functie en zijn het hart en verbinder van de wijk c.q. dorp. Deze organisaties betalen daarnaast ook nog eens een hoog bedrag aan belasting (OZB) aan de gemeente welke zwaar op de exploitatie drukt. Lokaal Hellendoorn vroeg hier eerder aandacht voor. Bij de berekeningssystematiek van de OZB voor deze gebouwen zetten we vraagtekens. In dit kader stuurt Lokaal Hellendoorn de volgende brief aan het college.

Download de volledige brief gelijkwaardige ondersteuning dorpshuizen en wijkgebouwen (PDF)