Coalitievorming gemeente Hellendoorn

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 4 april, 2018.

Zaterdag 31 maart heeft het tweede overleg plaatsgevonden over de coalitievorming in de gemeente Hellendoorn. Alle partijen hebben in dit overleg aangegeven graag op inhoud met elkaar in gesprek te gaan om zo te komen tot een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord.

Er wordt gestreefd naar een akkoord op hoofdlijnen voor de komende vier jaar waarin de burgers van Hellendoorn zich herkennen. In het proces wordt ook tijd ingeruimd om vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te raadplegen.

Naast het inhoudelijke proces zal er na verloop van tijd ook worden gesproken over de samenstelling van de coalitie en invulling van de wethouders. Hierover zijn procesafspraken gemaakt. Ook is er is een voorlopige planning opgesteld. Deze is erop gericht om over twee maanden een coalitieakkoord en nieuw college te hebben. De eerste inhoudelijke besprekingen zullen plaatsvinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 april.

Richard Benneker, verkenner