Belasting inwoners onnodig omhoog

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 9 november, 2019.

Lokaal Hellendoorn heeft niet ingestemd met de gemeentebegroting voor volgend jaar. Helaas heeft een kleine meerderheid van de gemeenteraad besloten dat de OZB voor woningen met 25% omhoog gaat. Dit was niet nodig geweest als er meer bezuinigd was op bestuur, cultuur en ambtenaren. Dit was mogelijk geweest door natuurlijke afvloeiing van ambtenaren niet meer in te vullen en minder ambtenaren in te huren. Op cultuur kon veel meer bezuinigd worden terwijl het theater en bibliotheken open konden blijven. De weg was er maar de wil niet. Voor bedrijven is de OZB ook extra verhoogd maar minder dan in het voorstel van het college. In verhouding met buurgemeenten nog aanzienlijk. Wel heeft de hele gemeenteraad het plan van het college 10% te bezuinigen op de sportaccommodaties teruggedraaid. Het college heeft niet geantwoord op de vraag van Lokaal Hellendoorn waarom er niet beter geluisterd is naar de mening van de inwoners. De tering is niet naar de nering gezet en de rekening is voor het grootste deel bij de inwoners neergelegd. Zij betalen veel meer, krijgen minder en moeten meer zelf doen.