Afspraken aanpak N35 moeten worden nagekomen

Nieuws afbeelding

Gepubliceerd op 8 maart, 2021.

Tot onze grote verbazing lezen we in de krant dat maatregelen om de veiligheid te verbeteren op de N35 opnieuw ter discussie staan. De reden zou (volgens het krantenartikel in de Stentor en Tubantia) de kosteneffectiviteit zijn, aangezien er zicht is op een structurele oplossing de zogenaamde marsroute.

Er zijn duidelijk toezeggingen gedaan door het gemeente bestuur van Hellendoorn te komen tot maatregelen om op korte en middellange termijn de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N35 deel Wijthmen-Nijverdal te verbeteren.

Het college erkende eerder de problematiek en heeft toezeggingen gedaan naar het dorp Haarle en de gemeenteraad om maatregelen te nemen op de korte, middellange en lange termijn. Het kan en mag niet zo zijn, dat nu er zicht is op een oplossing op de lange termijn (duurt 15 tot 20 jaar), de andere maatregelen van de baan zijn.

In dit kader stelt Lokaal Hellendoorn een drietal vragen aan het college met het verzoek deze tijdens de vergadering van 9 maart aanstaande te beantwoorden.

Download de volledige brief nakomen afspraken aanpak N35 (PDF)