Nieuws

Lokaal Hellendoorn wil ontbossing Sallandse Heuvelrug stoppen

Gepubliceerd op 24 juni, 2021.

Lokaal Hellendoorn doet een oproep aan de gemeenteraad om samen de ontbossing op de Sallandse Heuvelrug tegen te gaan. Het kappen van waardevolle bomen draagt bij aan het broeikaseffect, verhoogt de CO2 uitstoot en heeft onvoldoende draagvlak bij de inwoners.

Provincie Overijssel heeft het voornemen om de komende 5 jaren nog meer bomen te kappen om daarmee een nieuw te importeren korhoenderpopulatie uit Zweden een kans te geven. Volgens natuurorganisaties is dit een onmogelijke missie omdat door een gebrek aan insecten ook deze populatie geen kans heeft om te overleven.

Thea ten Have, raadslid van Lokaal Hellendoorn: “Ook zonder de korhoen genieten mensen van de Sallandse Heuvelrug. Ontbossing met als reden om de korhoen te redden is ongeloofwaardig geworden. Dat zal ook Brussel begrijpen. Ook in de Provenciale Staten zijn kritische geluiden te horen over het besluit van Gedeputeerde Staten.”

Lokaal Hellendoorn vraagt de gemeenteraad van Hellendoorn op 6 juli om gezamenlijk een zienswijze in te dienenwaar Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om het besluit de komende 5 jaar Zweedse korhoenders in te vliegen en nogmaals bomen te kappen te herzien.

Download de volledige brief Oproep stop bomenkap Sallandse Heuvelrug (PDF)

lees verder

Lokaal Hellendoorn wil ontbossing Sallandse Heuvelrug stoppen

Zonder geld geen gemeenten

Afvoeren regenwater Pijlkruid en Vroegeling, vragen aan het college

(Openstaande) vragen aan het college

Oproep: vul enquête in en bepaal mede profiel nieuwe burgemeester

Lokaal Hellendoorn wil eigen inwoners op woningmarkt voorrang geven

Vertrek Medipoint, vragen aan het college

Woningbouwplannen, vragen aan het college