Nieuws

Dorpshuizen dragen bij aan leefbaarheid in onze kernen en wijken

Gepubliceerd op 17 mei, 2020.

Lokaal Hellendoorn heeft in een brief het college van B&W van de gemeente Hellendoorn vragen gesteld over de situatie waarin ontmoetingscentra in onze gemeente verkeren. Lokaal Hellendoorn heeft het college gevraagd deze vragen in de commissie samenlevingszaken van dinsdag 19 mei te beantwoorden.

Dorps- en buurthuizen, multifunctionele en sociaal-culturele accommodaties hebben vanwege het coronavirus noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Hierdoor is duidelijk geworden hoe belangrijk maatschappelijk vastgoed is voor de leefbaarheid in alle kernen en wijken binnen onze gemeente. Door het sluiten en het stopzetten van activiteiten missen inwoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten.

Dat het coronavirus ook invloed heeft op de accommodaties is duidelijk. De accommodaties missen opbrengsten uit verhuur, activiteiten en consumpties terwijl de kosten veelal doorlopen. Op dit moment hebben de accommodaties de mogelijkheid om vanaf 1 juni weer 30 personen te ontvangen (met inachtneming van de richtlijnen). Juist na deze crisis zal er behoefte zijn aan laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting en contact.

Download de volledige brief Ontmoetingscentra in Tijden van Corona (PDF)

lees verder

Dorpshuizen dragen bij aan leefbaarheid in onze kernen en wijken

Financiële situatie gemeente Hellendoorn, vragen aan het college

Gemeente Hellendoorn passeert inwoners bij invulling klimaatakkoord

Invoeren betaald parkeren door Natuur Monumenten, vragen aan het college

Burgerparticipatie werkgroepen RES Hellendoorn, brief aan het college

Corona update

Voortgang veilig fietspad naar de Elimschool, vragen aan het college

Voorkomen verjaring van mogelijke schade door Lelystad Airport, vragen aan het college