Nieuws

Lokaal Hellendoorn de boer op!

Gepubliceerd op 17 juni, 2022.

De raadsleden en steunfractie van Lokaal Hellendoorn houden maandelijks hun vergaderingen op een centraal punt in de verschillende wijken, kernen en buurtschappen van onze gemeente. Voorafgaande aan de vergadering geven zij inwoners, organisaties, en bedrijven de kans van 19.00 uur tot 20.00 uur  -via een vrije inloop-  de gelegenheid van gedachten te wisselen met de raadsfractie over plannen, ideeën en klachten die spelen in een wijk, buurtschap of kern. 

 

Op 30 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn de inwoners van Nijverdal van harte welkom op het spreekuur in het gebouw van Stichting Bunga Tandjung, Molukkenstraat 4, Nijverdal 

Wij nodigen mensen o.a. uit om te komen praten over woningbouw en woningbehoefte, verkeersproblematiek in en buiten het centrum, zorgvoorzieningen, groenonderhoud etc. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met raadslid Gerard Ter Horst tel. 06-27348274 email Gerardterhorst2501@gmail.com 

lees verder

Lokaal Hellendoorn de boer op!

Presentatie van het Helder(s) Akkoord

Kandidaat-wethouders Lokaal Hellendoorn stellen zich voor

Matthijs Knobben nieuwe fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn

Hellendoorn presenteert kandidaat-wethouders

Lokaal Hellendoorn de boer op!

Nieuwe gemeenteraadsleden Lokaal Hellendoorn geïnstalleerd

Na de verkiezingsuitslag direct aan de slag!